09.03.24r. Z gąsienicy w motyla

88

Cele główne

  • Poznanie cyklu rozwojowego motyla wzbogaca słownictwo.
  • Słuchanie tekstu literackiego
  • poszerzanie wiedzy na temat etapów cyklu rozwojowego motyla
  • czytanie i analiza słuchowa

Przebieg zajęć

  • Wprowadzenie do tematu zajęć
  • Film edukacyjny ” Etapy rozwoju motyla “- poszerzanie wiedzy dziei na temat etapów cyklu rozwojowego motyla ( jaja, gąsienica, larwa, poczwarka, motyl)
  • tematyczne karty pracy
  • Praca plastyczna – gąsienica na liściu.