Protokoły z zebrań SPSPR do wglądu w bibliotece szkolnej, na dyżurze dyrektora.