PŁATNOŚĆ ZA SZKOŁĘ POLSKĄ

Instrukcja dokonania płatności za szkołę

Oto praktyczne wskazówki, które pozwolą Państwu na dokonanie płatności za Szkołę Polską w systemie Nóri. System pozwala na zapłatę rachunku jednorazowo lub w ratach, a także wykorzystanie dofinansowań miasta takich jak np. fristundakort. Zniżka za rodzeństwo pojawi się po zapłaceniu za pierwsze dziecko.

Wyboru sposobu płatności można dokonać jedynie do końca września 2020 roku.

W przypadku nieopłacenia rachunku w terminie, wysłane zostaną upomnienia płatne 1178 isk.

Rejestracja płatności:

 1. Klikamy na poniższy link do strony (osoba logująca się jest automatycznie płatnikiem rachunku, nie ma możliwości zmiany płatnika w trakcie wypełniania wniosku).

https://szkolapolska.felog.is/

 1. Logujemy się za pomocą przycisku island.is (skrá inn). W tym celu płatnik powinien posiadać dostęp do tzw. islykill. Jeśli ktoś go nie posiada hasła (loginem jest kennitala), należy zawnioskować o nie na stronie https://innskraning.island.is/?id=szkolapolska.felog.is, wpisując kennitala oraz naciskając przycisk Mig vantar íslykil. Hasło zostanie przesłane w ciągu kilku minut na internetowe konto bankowe (heimabanki). Znajdziecie je Państwo w Rafræn skjöl – dokumentach elektronicznych (Íslykill frá Þjóðskrá Íslands).
 2. Po zalogowaniu się wybieramy ucznia, którego płatność dotyczy (tzw. skráning í boði, a następnie wciskamy przycisk skráning po prawej stronie). Widoczny jest opis grupy, do której uczeń należy (w języku polskim), więc nie ma możliwości pomyłki.
 3. Jeśli istnieje możliwość korzystania z dofinansowania (fristundakort), informacja o tym znajduje się po lewej stronie. Mogą Państwo zaznaczyć kartę, a następnie wybrać kwotę, którą zamierzacie wykorzystać z danej karty. Być może kwota z dofinansowania jest niewielka (lub pozostała jej reszta) i nie wystarczy na pokrycie opłaty. Po prawej stronie widoczne będzie zestawienie zapłaty po uwzględnieniu dofinansowania (fristundakort). W przypadku konieczności dopłaty, mogą Państwo wybrać jej formę, naciskając na przycisk Greiðsluseðill i wybierając liczbę rat (fjöldigreiðslna), która Państwa interesuje.
 4. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z dofinansowania, wybierają formę zapłaty i liczbę rat w wyżej opisany sposób.
 5. W przypadku zapisywania kolejnego dziecka, automatycznie pojawi się 50% zniżki.
 6. Ważne jest, aby wyrazić zgodę na warunki zapłaty takie jak, np.:
 • płatność dokonywana zgodnie z terminem,
 • w przypadku wyboru rat doliczana zostaje kwota 390 kr. za każdą ratę,
 • naliczane odsetki za zwłokę i inne.

W celu wyrażenia zgody powinni Państwo odznaczyć kwadracik w prawym dolnym rogu o nazwie Samþykki skilmála i nacisnąć przycisk Dalej (áfram).

 1. Informacja skráning tókst oznacza prawidłowy wybór zapłaty i jej finalizację. Tutaj w białym okienku mają Państwo możliwość podania swojego adresu mailowego w celu otrzymania zestawienia całej płatności (senda kvittun). Wciskając przycisk áfram, kończymy całą formalność związaną z zapłatą.

 

PŁATNOŚĆ ZA BIBLIOTEKĘ

Instrukcja dokonania płatności za członkostwo i opłaty bibliotecznej

Prosimy o zalogowanie się na https://szkolapolska.felog.is i dokonanie opłaty za członkostwo oraz opłaty bibliotecznej.

Po zalogowaniu się przy pomocy íslykill, proszę wcisnąć nýr iðkandi,

następnie velja i wybrać imię i nazwisko płatnika (ojciec/matka/prawny opiekun).

Następnie należy wpisać swój adres mailowy i nr telefonu i wcisnąć przycisk vista. Będzie się wówczas zarejestrowanym w systemie. Po tym kroku klikamy na swoje imię i nazwisko i wciskamy przycisk “skráning í boði” i pojawia się opłata do uiszczenia. Klikamy “skráning“. Wybieramy po lewej stronie z “Greiðslumáti Greiðsluseðill“, potwierdzamy pole przy “áfram“. Po tym kroku wyskakuje podsumowanie płatności. Trzeba wówczas nacisnąć “skrá greiðslu“. Potem klikamy “áfram”. Rachunek powinien znaleźć się na koncie. Opłata członkowska 1500 kr jest zapisana automatycznie, tak samo jak opłata za bibliotekę za 1 dziecko, która wynosi 500 kr.

Uwaga!
W przypadku 2 lub więcej dzieci należy zaznaczyć opłatę za kolejne dziecko pośrodku strony na dole (przy 2 dzieci) oraz jeszcze raz za kolejne dziecko po prawej stronie na dole (przy 3 dzieci) jako opłatę biblioteczną za kolejne dziecko.

ŻYCZYMY POWODZENIA!