Ziemia- nasza planeta

69

Wspólne zabawy integrujące grupę przedszkolną. Powitanka.

Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i kulturalnego zachowania w trakcie wspólnie spożywanego śniadania.

1. “Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie żyć – wysłuchanie i analiza treści wiersza D. Niemiec.

2. Góra śmieci – zabawa ruchowa.

3. Wspóle oglądanie filmu edukacyjnego “Kazio i Dzień Ziemi”.

4. “Co z tymi śmieciami?- wyjaśnienie co to recykling, po co jest i nam potrzebny, próba segregacji odpadów na papier i plastik.

5. Wykonanie opaski przyjaciół planety.

6. Zakończenie zajęć- wysłuchanie piosenki “Nasza planeta”.