Uczymy się wyrażać emocje

80

“Nasze zabawy” – czerpanie radości ze wspólnych zabaw tanecznych, rozróżnianie nastrojów muzycznych.

“Figurki” zabawa orientacyjno-porządkowa, reagowanie na sygnał.

Usprawnianie motoryki małej poprzez ugniatanie, wałkowanie, wyciskanie i lepienie z użyciem domowej ciastoliny i różnorodnych zabawek.

Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.

Relaksacja – słuchanie książki o emocjach czytanej przez nauczyciela.

mgr Ewelina Ćwiklińska

Weronika Hiller