Wielkanocne zwyczaje

84

 

  1. Powitanka rymowanka, kolorowanki wilkanocne, zabawy swobodne wegług pomysłu dzieci.
  2. “Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa w oparciu o wiersz D. Gellner “Wielkanocne kolory|”.
  3. Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego

4. Zabawa ruchowa-ortofoniczna przy muzyce – naśladowanie zwierząt zająca, baranka i kurczaczka.

5. Wielkanocne symbole – dzielenie słów na sylaby.

6. “Pisanki, kraszanki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb oraz cekinów z motywem wielkanocnym.

7. Zakończenie zajęć, relaksacja, słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.

Pozdrawiamy serdecznie

Barbara Lubiecka

Dominika Markiewicz

Weronika Hiller

Ewelina Ćwiklińska