O wojnie inaczej 16.09.2023

180

Przebieg zajęć

1.Ogladanie i omawianie filmu o II wojnie światowej

  1. Czy wiesz że…..samodzielne czytanie informacji o II wojnie światowej s.12
  2. Przeczytaj i uzupełnij tekst wyrazami z ramki ćw. 5 s 16
  3. Pamiątka z wakacji , oglądamy i opisujemy pamiątki charakterystyczne dla różnych miejsc Polski s. 20
  4. Przyklej wycięte pamiątki w odpowiednie miejscach na mapie Polski ćw. 1 s 18-19
  5. Przypomnienie wiadomości o czasownikach i rzeczownikach – informacja w zeszycie
  6. Przeczytaj i podkreśl ćw. 4 s 27

Proszę o uzupełnienie zadań które robiliśmy na zajęciach

Proszę o przynoszenie zeszytów, ołówka, kredek, nożyczek oraz kleju

Przypominam o wypełnieniu wniosków na legitymacje

Mariola Bondarow