Język polski 9.03.2024

32

Temat: Internet- najpopularniejsze medium na świecie.

 1. Internet jako środek przekazu, komunikacji i dostarczania usług.
 2. Język Internetu.
 3. Początki, pierwszy e-mail, gry online, przeglądarki i serwisy internetowe.
 4. Gatunki wypowiedzi internetowych.

Temat. O nazwach miejscowości.

 1. Jak i kiedy powstały nazwy miejscowości w Polsce, pod. s.293 – 294.
 2. Nazwy topograficzne.
 3. Nazwy kulturowe.
 4. Nazwy dzierżawcze.
 5. Nazwy patronimiczne.
 6. Nazwy służbowe i zawodowe.
 7. Ćwiczenia s. 65- 68.

Pozdrawiam G.Denert