Jesienna ortografia 07.10.2023

192

Przebieg zajęć

  1. Symbole jesieni, rozmowa kierowana, notatka w zeszycie
  2. Ogadanie jesiennych liści, żołędzi i kasztanów – tworzenie zakładek do książek z liści i traw
  3. Rozwiąż rebusy i uzupełnij krzyżówkę ćw. 1 s 36
  4. Ułóż zdania z wyrazami z krzyżówki ćw. 2 s 37
  5. “Ortograficzne owady” samodzielne czytanie opowiadania s.38-39
  6. Czasownik, rzeczownik i przymiotnik- utrwalanie wiadomości
  • Krótka fotorelacja z przebiegu zajęć – poniżej
  • Proszę o uzupełnienie zadań które robiliśmy na zajęciach
  • Proszę o przynoszenie zeszytów, ołówka, kredek, nożyczek oraz kleju

Mariola Bondarow