Historia 6.01.24

107

Temat:  Zamki i pałace w Polsce.

Nowy rok rozpoczęliśmy podróżą po Polsce, oglądając przykładowe pałace i zamki szlachecki i magnackie w Polsce:

Zamek Krzyżtopór:

Najpiękniejsze pałace w Polsce:

…i zamki:

Zadanie domowe dla chętnych (czas: do końca lutego)

prezentacja na temat wybranego pałacu lub zamku z omawianej przez nas epoki (barok): forma dowolna (plakat, broszura, prezentacja multimedialna).