Geografia 04.11.2023

170

Temat lekcji: Krajobrazy Polski – ciag dalszy

Polska, jako kraj o zróżnicowanym krajobrazie i klimacie, jest podzielona na kilka krain geograficznych, które różnią się od siebie pod wieloma względami. Oto główne krainy geograficzne Polski:

Pas pobrzeży,
Pas pojezierzy
Pas nizin
Pas wyżyn
Pas kotliny
Pas gór

Te krainy geograficzne odzwierciedlają różnorodność krajobrazu, klimatu i charakterystycznych cech różnych regionów Polski.