Geografia

55

W przyszłą  sobotę, będzie  można  oddać plakaty do oceny, na temat zabytków Gdańska.

Osoby, które mają świadomość tego, że sprawdzian im poszedł nienajlepiej, będą miały możliwość poprawy, również na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam i do zobaczenia