3.02 Zmysły – a co to takiego?

82

Przebieg zajęć

  1. “Nasze zmysły” próba samodzielnego czytania tekstu.
  2. Czy wiesz,  że ….. rozmowa kierowana o zmysłach.
  3. Rodzaje zmysłów.
  4. Napisz przeciwieństwa i odszukaj je w wykreślance wyrazowej  ćw. 1 s 67.
  5. Na jakie pytania odpowiada przymiotnik ? s. 66.
  6. Opisz rysunki przymiotnikami ćw. 1 s 66.
  7. Rzeczownik, czasownik czy przymiotnik- karta pracy.