Zajęcia z dnia 4.11.2023

122

1. Moje drzewo genealogiczne:
– zapoznanie z pojęciem drzewo genealogiczne;
– Moja rodzina – praca plastyczna;
– utrwalenie pojęć: mama, tata, córka, syn, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, wujek, ciocia, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek;
– dopasowanie napisów do ilustracji przedstawiających członków rodziny;
– określanie członków swojej rodziny używając imion i stopni pokrewieństwa, czytanie globalne;
– “Rodzina” A. Surowiec – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści;
2. Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne.
3. Ćwiczenie utrwalające paradygmat sylab PA PO PU PÓ PE PI PY str. 45- 52.
4. Zabawa ” głuchy telefon”.

Pozdrawiam

Magdalena