Zajęcia z dnia 18.11.2023

108

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – prezentacja multimedialna. Omówienie prezentacji, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt przygotowujących się do zimy.
– Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
– Zwrócenie uwagi na przystosowanie się ptaków do zimy. Jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów?
– W jaki sposób możemy pomóc ptakom przetrwać zimę?
– “Leśne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych, utrwalenie poznanych wiadomości o zwierzętach.
2. Karta pracy – ” coś wspólnego”.
3. Wysłuchanie opowiadanie ” Zimowe zapasy”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
4. ” Las pełen życia” – wykonanie makiety lasu.
5. Grupowanie zwierząt – przyporządkowanie zwierząt do odpowiednich sylwet.
6. Utrwalenie poznanych paradygmatów sylab i samogłosek:
– praca w ćwiczeniach str. 58-60;
– zabawy z latarką – odszukaj samogłoskę;
– obrazkowe sylaby – PA MA – odczytywanie sylab na planszy w różnej kolejności następnie wskazywane losowo;
– odszukaj na dużej planszy wylosowany obrazek – ćwiczenie spostrzegania i koncentracji uwagi.
– zabawy na dywanie.

 

Pozdrawiam

Magdalena