Zajęcia 23.04.2024

94

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. ” Wielkanocny zajączek” – wysłuchanie bajki, teatrzyk kamishibai.
3. Wielkanocne tradycje – prezentacja multimedialna.
4. Praca plastyczna – wykonanie pisanki i zajączka.
5. Praca z podręcznikiem str. 19-23.
6. Zabawa ” Ja mam, kto ma?” -sylaby otwarte.
7. Quiz wielkanocny.
8. Wielkanocne bingo.

Pozdrawiam
Magdalena