Zajęcia 16.03.2024 r.

92

1. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab : TA TO TU TÓ TE TI TY:
I etap – powtarzanie:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab;
II etap – rozumienie:
– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela sylaby,
– dokładanie sylab, tworzenie sekwencji.
III etap – nazywanie ( czytanie):
– dziecko odczytuje sylaby, następnie dokłada taką samą i odczytuje,
– zamiana ról- dziecko odczytuje sylabę, a nauczyciel ją wskazuje.
2. Praca z podręcznikiem:
– wspólne czytanie sylab str. 14 – 15;
– łączenie takich samych sylab str. 16
3. “Jesteśmy równi – jesteśmy różni”:
– dzieci z różnych stron świata, omawianie różnic między postaciami na obrazku;
– rozmowa o emocjach związanych z bajką ” Brzydkie kaczątko”; zwrócenie uwagi na postawę tolerancji wobec odmienności innych;
– wysłuchanie opowiadania „Smok Josh” Diany Hsu – wspólna dyskusja na temat treści opowiadania;

– ” Mój przyjaciel Gniotek” – praca plastyczna.

Pozdrawiam
Magdalena