Zajęcia 13.01.2024 r.

125

1.” Dzień Babci i Dziadka”:
-wysłuchanie wiersza „ Halo, Babuniu”;
– dzieci odpowiadają na pytania do wiersza;
– wykonanie laurek dla babci i dziadka z wykorzystaniem otrzymanych elementów;
– “Rodzinka” – zabawa ucząca aktywnego słuchania.
2. Utrwalenie poznanych sylab:
– wykonanie zadań – podręcznik str. 24-28;
– LOLO LUBI LODY -zabawa – karmienie LOLKA lodami z sylabami;
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab;
– łączenie sylab w proste wyrazy.

Pozdrawiam
Magdalena