Zajęcia 06.01.2024 r.

110

1. Przedstawienie tematu zajęć ” Nowy Rok” – pogadanka.
2. Wysłuchanie i omówienie wiersza D. Rozwens ” Nowy Roczek”.
3. Karta pracy “BAL”.
2. Wprowadzenie nowego paradygmatu sylab : LA, LO, LU, LÓ, LE, LI
I etap – powtarzanie:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab.
II etap – rozumienie:
– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela sylaby,
– dokładanie sylab, tworzenie sekwencji
III etap – nazywanie ( czytanie):
– dziecko odczytuje sylaby zapisane na tablicy, następnie dokłada taką samą i odczytuje,
– zamiana ról- dziecko odczytuje sylabę, a nauczyciel ją wskazuje,
– czytanie sylab w sekwencjach.
3. Praca z podręcznikiem str. 20-23.
4. Utrwalenie poznanych sylab:
– zabawa ” Klamerkowe sylaby”.
5. Zabawa „Iskierka przyjaźni”.

Pozdrawiam
Magdalena