Zajęcia 03.02.2024 r.

115

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Wysłuchanie opowiadania J. Kusego ” Trzy czerwone serca”. Opowiadanie na pytania.
3. Sporty zimowe- poznanie zimowych dyscyplin sportowych, klasyfikowanie sprzętu sportowego.
4. Zimowy quiz – prawda czy fałsz.
5. Praca z podręcznikiem:
– utrwalanie sylab str. 39 – 40, 42;
– bezpieczne zabawy zimą str. 41.
6. Kalambury – sporty zimowe.
7. Bałwan – wyklejanka, praca plastyczna.

Pozdrawiam
Magdalena