Zajęcia z dn.16.09

202

Temat:”Jesień”

1.Powitanie piosenką:”Kolorowe kredki”

2.Poszerzenie wiadomości nt charakterystycznych cech jesieni: film edukacyjny,pogadanka

3.Kształtowanie uwagi słuchowej, zdolności logicznego myślenia – zagadki dotyczące jesieni

4.Ćwiczenie uwagi słuchowej, rozumienie treści słuchanego tekstu- zabawa prawda czy fałsz

5.Praca plastyczna- dary jesieni, wyklejanie plasteliną

6.Praca w książce(wrzesień2)

7.Podsumowanie zajęć

 

Pozdrawiam

Lidia