Zajęcia z dn.04.11


212

Temat:”Piękno jest wszędzie”

1.“Skarby mojej mamy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. Zapoznanie z obrazem graficznym litery “M” i “m”,ćwiczenia analizy i syntezy słuchowj.

– karta pracy cz.1 s.48

2.“Piękne, bo moje “– rozmowa o rzeczach mających wartość osobistą, nie tylko materialną: czy o wartości przedmiotu decyduje cena? czy wszystko mozna kupić?

3.”O gustach- co się komu podoba”- praca związana z wartością Piękno,dzieci kierując się swoim gustem,dokonują wyboru najładniejszego psa,porównując swój wybór z wyborem innych,bez oceniania czy wyśmiewania,uzasadnianie swojej decyzji

– karta pracy cz.1 s.51

4.Piękno ukryte w sztuce, cuda architektury

– karta pracy s.52,53

5.Ćwiczenia orientacji przestrzennej- ustalanie kierunków poruszania się pojazdów i zwierząt

-karta pracy s.54

Praca domowa

– zeszyt kaligrafii s.9

Bardzo proszę, żeby dzieci nie uzupełniały ćwiczeń i zeszytu do kaligrafii bez mojej wiedzy.

Pozdrawiam

Lidia Podemska