Zajęcia 25.11


172

Krąg tematyczny : „POZNAJEMY ZWIERZĘTA HODOWLANE”.

PTAKI HODOWLANE.

1. Powitanie dzieci.
2. Recytacja wiersza o Polsce.
3. Przypomnienie dotąd poznanych głosek.
4. Wprowadzenie głosek ą, ę  na podstawie wyrazów „gąska”, „gęś”.

  • rozmowa na temat tekstu  „Obok dębu” s. 40; omówienie ilustracji;
  • zwrócenie uwagi na zmianę głosek ą, ę – np. wąż – węże, idę – idą, jadę- jadą;
  • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanych głosek;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2 s. 67, ćw. 3, 4, 5,6, 7 s. 68-69;
  • podział na samogłoski i spółgłoski wszystkich dotąd poznanych głosek – ćw. 3 s. 71;
  • tworzenie wyrazów wg podanego kodu –  ćw. 4 s. 71.
  • Uzupełnianie szlaczków – ćw.1 s.73.

   5. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa

 1. Uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski (do str. 14 włącznie)
 2. Przyniosę kolorowy papier, klej, nożyczki i elementy zdobnicze ( naklejki, ozdoby do dekoracji ).

Do zobaczenia 9.12

Pozdrawiam
Laura Matysiak