1. Wychowawca szybko sprawdza stan klasy, zbiera dzieci, BIERZE DZIENNIK Z LISTĄ UCZNIÓW, wszyscy wychodzą z klasy i spokojnie idą do głównego wyjścia. BEZ BIEGANIA. WYCHOWAWCA MUSI MIEĆ PRZY SOBIE TELEFON I DANE RODZICÓW.
  2. Jeśli ktoś z dorosłych, np. dyżurujących jest w pobliżu głównego wejścia, prosimy, by otworzył drugie skrzydło drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przy głównym wejściu do szkoły.
  3. Dzieci ubierają się i wychodzą przed szkołę.
  4. Rodzice dyżurujący wychodzą ze szkoły.
  5. UCZNIOWIE, NAWET JEŚLI WŁAŚNIE SKOŃCZYLI LEKCJE, CZEKAJĄ PRZED SZKOŁĄ.
  6. Wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zbierają dzieci klasami przed szkołą i SPRAWDZAJĄ OBECNOŚĆ. Jeśli ktoś będzie nieobecny, natychmiast powiadamia o tym dyrektora szkoły.
  7. W szkole może przebywać tylko dyrektor szkoły lub pod jego nieobecność wyznaczony do tego nauczyciel.
  8. Nie wchodzimy do szkoły do czasu ogłoszenia informacji o braku zagrożenia.
  9. Po pozwoleniu na wejście do szkoły dzieci rozbierają się i idą na lekcje.
  10. Uczniowie, którzy skończyli lekcje, wracają do szkoły po swoje rzeczy i idą do domu.