Spotkania z pedagogiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

3874

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nazywam się Małgorzata Bachmann Laskowska, jestem pedagogiem z wykształcenia i chciałabym zaproponować Państwa dzieciom (i Państwu) udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Myślę, że przytoczone słowa piosenki Edyty Geppert najlepiej ukazują mój światopogląd – „wierzę w światełko, które rozprasza mrok”. Owym światełkiem w tunelu może okazać się terapia pedagogiczna, jaką mogę Państwu zaoferować – całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniem zachowania. Oddziaływania te mają charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych z jednej strony – na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), z drugiej zaś – na wspomaganiu funkcji dobrze rozwijających się, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja).

Wczesne, bo już na etapie przedszkola, podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie szeroko rozumianej pracy korekcyjno – kompensacyjnej stanowi jeden z istotnych czynników decydujących o przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki oraz karierze szkolnej i zawodowej.

Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej w następujących obszarach:

*diagnoza środowiska wychowawczego rodziny – diagnoza rodziny, w tym diagnoza problemów funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego,

* diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej – diagnoza funkcjonowania dziecka,

Narzędzia diagnozy to m.in.:

 1. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.
 2. Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi.
 3. „W moim domu” – inwentarz postaw.
 4. Karta mierzenia postępu uspołeczniania się dziecka.
 5. Arkusz zachowania się ucznia.
 6. Kwestionariusz zachowania się dziecka w przedszkolu i w szkole.
 7. Narzędzia diagnozy błędów wychowawczych.
 8. Testy projekcyjne:

a) test wolnych skojarzeń,

b) zdania niedokończone,

c) test uzupełniania zdań,

d) test niedokończonych zdań,

e) osoby znaczące w życiu dziecka,

f) test „Jaki jestem”,

g) mapa asertywności.

O mnie

W 2004 roku uzyskałam tytuł magistra na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. W roku akademickim 2004/2005 prowadziłam w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku zajęcia ze studentami (forma zajęć: ćwiczenia) na Wydziale Pedagogicznym z następujących przedmiotów:

 1. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Terapia pedagogiczna.
 3. Patologia rodziny.

W roku akademickim 2005/2006 również w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prowadziłam zajęcia z obszaru pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, między innymi:

 1. Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 2. Instytucje opiekuńczo – wychowawcze.

Poza tym prowadziłam zajęcia z następujących przedmiotów:

 1. Wybrane problemy pedagogiki pracy,
 2. Pedagogika porównawcza,
 3. Organizacja i kierowanie oświatą,
 4. Współczesne kierunki pedagogiczne,
 5. Wprowadzenie do pedagogiki.

Dotychczasowy dorobek naukowy

1) komunikaty i artykuły na łamach Studenckiej Gazety Semestralnej ,,Vladislavia” Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku, m.in.:

 • ,,Działalność studenckiego Koła Naukowego Pedagogów ,,Persona” – Vladislavia, nr 16, październik 2003,
 • komunikat: ,,Nowe specjalności na studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym WSHE”, Vladislavia, nr 16, październik 2003,
 • komunikat: ,,Promocja WSHE w regionie”, Vladislavia, nr 16, październik 2003,
 • ,,Persona Pedagogów i Akcja ,,Mikołaj Dzieciom”, Vladislavia, nr 17, luty 2004
 • ,,Dyscyplina pełna miłości, czyli o witaminie M w wychowaniu”, Vladislavia, nr 18, październik 2004.

2)  Debiuty naukowe WSHE, T. IV: ,,Studenckie Koło Pedagogów Persona” – komunikat, Włocławek 2003.

3)  Debiuty naukowe WSHE, T. V: Funkcjonowanie rodziny a  biopsychospołeczny rozwój jednostki”, Włocławek 2004.

 4)  Więź empatyczna i naturalna, ,,Oświata i Wychowanie”, nr 5, maj 2005.

5) ,,Kariera edukacyjno – zawodowa współczesnej młodzieży w stadium   eksploracji”, Czelabińsk 2005 – (oryginalny tytuł: ,,Образовательно – профессиональные решения молодежи в стадии исследований”).

 6)  Opieka nad dzieckiem osieroconym w województwie kujawsko – pomorskim – Komunikat z badań, Vladislavia, nr 20, październik 2005.

 7)  Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku. Wybrane aspekty, ,,Wychowanie na co dzień”, nr 9, wrzesień 2005.

8)  Sieroctwo społeczne i poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży, ,,Prometeusz”, nr 2 (9), kwiecień 2006.

9)  ,,Profilaktyka uzależnień w pracy szkoły i nauczyciela” – IV seminarium z   cyklu ,,Zdrowe środowisko – zdrowa młodzież”, ,,Forum Oświatowe”, nr 1 (34), październik 2006.

10)  W kręgu diagnozy psychopedagogicznej, ,,Wychowanie na co dzień”, nr 12 (159), grudzień 2006.

11) Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2006, ,,Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, Tom 21, Włocławek 2006.

 Udział w konferencjach, seminariach, wykładach otwartych

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ,,Pedagogika Pracy i  Andragogika w Konstelacji Europejskiej i Globalnej”, Ciechocinek 26 IV 2005 r. (Referat na temat: ,,Kariera edukacyjno – zawodowa współczesnej młodzieży”)
 2. IV Seminarium z cyklu ,,Zdrowe środowisko – zdrowa młodzież” ,,Profilaktyka uzależnień w pracy szkoły i nauczyciela”, Toruń 02 XII 2005r.
 3. Wykład Otwarty Prof. dr. hab. Zbigniewa Węgierskiego w Kujawsko – Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy, nt. ,,Człowiek starszy i jego wspomaganie”, Bydgoszcz, 14 XII 2005 r.
 4. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Rewalidacji i Resocjalizacji pod przewodnictwem Prof. dr hab. Teresy Sołtysiak: Zaburzania i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich., Włocławek 06 III 2006 r. (Referat na temat: „Jaki człowiek wyrośnie z dziecka, którego nikt na noc nie woła do domu”).
 5.  Wykład Otwarty Prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej nt.: ,,Dyskryminacja kobiet w świecie współczesnym”, Koszalin 08 II 2007r.

Przebieg pracy zawodowej

2004   Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki,

2006     Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki,

2006     Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki,

2006     Włocławskie Towarzystwo Naukowe we Włocławku, koordynator ds. organizowania:

a) konferencji:

 • XXVII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna – pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Stanisława Sterkowicza,
 • ,,Walory środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego dorzecza Wisły w województwie Kujawsko – Pomorskim”,

b) sympozjów,

c) Festiwalu Kultury Nauki i Techniki, 17-19 maja 2007 r.

 Przebieg pracy zawodowej w Islandii  

 1. maj 2014 – lipiec 2016 – Przedszkole Laugasól, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kierownik działu (deildarstjóri),
 2. sierpień 2016 do chwili obecnej – Przedszkole Rauðaborg – nauczyciel wychowania przedszkolnego i kierownik działu (Deildarstjóri)
 3. sierpień 2018 – rozpoczęcie współpracy z Polską szkoła w Reykjaviku im. J. Korczaka
 4. wrzesień 2018 – reprezentant Szkoły Polskiej w Reykjaviku im J. Korczaka w Módurmal.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, proszę o maila na malgorzatabl.spspr@gmail.com

Do zobaczenia 🙂

Małgorzata Bachmann Laskowska