Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2021 / 2022 są następujące:

 • za jedno dziecko:
  – grupa przedszkolna = 8.500 kr
  – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 8.500 kr
  – klasy 4 – 8 = 9.500 kr
  – język polski jako obcy = 8.500 kr
 • rodzeństwo:
  W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej) :
  Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr
  Klasy 4 – 8 + pięciolatki, klasy 0-3: 9.500 + 4.250 = 13.750 kr
  Klasy 4 – 8 + Klasy 4-8: 9.500 + 4.750 = 14.250 kr

 

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE JEST TO STAŁA OPŁATA BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

Istnieje możliwość zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið, kartę rekreacyjną.

UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

 

W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku, tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.

Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.