Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2019 / 2020 są następujące:

 • za jedno dziecko:
  – grupa przedszkolna = 8.500 kr
  – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 8.500 kr
  – klasy 4 – 8 = 9.500 kr
 • rodzeństwo:
  W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej) :
  Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr
  Klasy 4 – 8 + pięciolatki, klasy 0-3: 9.500 + 4.250 = 13.750 kr
  Klasy 4 – 8 + Klasy 4-8: 9.500 + 4.750 = 14.250 kr

 

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE CO MIESIĄC JEST WYSŁANA NA KONTO PŁATNIKA STAŁA OPŁATA, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach obligatoryjnych czy dodatkowych nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

 

Istnieje możliwość zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið, kartę rekreacyjną. Dofinansowanie wynosi dla osób zamieszkałych w:

Reykjaviku, 50.000 kr w 2017 r.
Kopavogur, 40.000 kr w 2017 r.
Akranes, 25.000 kr w 2017 r.
Reykjanesbaer, 21.000kr w 2017 r.
Gardabaer, 30.000 kr w 2017 r.
Mosfellsbaer, 32.000 w 2017 r.
Seltjarnarnes, 50.000 w 2017 r.

Więcej informacji o karcie rekreacyjnej: Frístundakortið.

Z tytułu członkostwa SPSPR każdy członek stowarzyszenia (czyli każdy rodzic zapisujący dziecko do szkoły, będący płatnikiem) ponosi raz w roku szkolnym opłatę 1500 kr. Opłata ta dopisana zostanie do rachunku za listopad.

 

Opłaty za zajęcia dodatkowe.

UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika 2 kolejnych miesięcznych opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w  przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.

Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia, pobierana będzie w październiku 2018 r. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.

Numer konta SPSPR: 0117 26 023400
Kennitala SPSPR: 520109 – 2340