Kontakt z polskim logopedą

1032

Witam wszystkich serdecznie,

polecamy naszą polonistkę i logopedkę, zarówno dzieciom, jak i dorosłym.:)

Monika Sienkiewicz

 

Justyna Gotthardt – mgr filologii polskiej oraz logopeda oświatowy. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, poparte szerokim wachlarzem metod terapeutycznych. Terapia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Możliwość korzystania z dofinansowania z SI  (Sjúkratryggingar Íslands).

Kontakt mailowy: justynag.spspr@gmail.com, nr tel. 7851942.

Terapia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Ukończone kursy i szkolenia:

,,Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju-MPDZ- I i II st.”,

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Piękno Neurobiologii-Mózg wzrokowy w działaniu,

,,Bumbumkowe poruszanki”, czyli zabawy ruchowe wspierające rozwój dziecka,

,,Esy-floresy. Stymulacja funkcji grafomotorycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

,,Diagnoza i terapia motoryczna mowy – oromotoryka Talk Tools”,

,,Leczenie dietetyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”,

,,Specyfika pracy logopedy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Współpraca logopedy i oligofrenopedagoga”,

,,KORP-narzędzie diagnozy dziecka od 1 m. ż. do 9 r. ż.”

,,Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy” cz. 1,

,,Manualna terapia dysfagii. Stopień 1 i 2”,

,,Dysfagia-objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”,

,,Edukacja emocjonalno-seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem”,

,,Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”,

,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, cz.1, SYNAPSIS,

II stopień terapii czaszkowo-krzyżowej,

I stopień terapii czaszkowo- krzyżowej,

,,Programowanie języka u dzieci z problemami w komunikacji”,

,,Terapia neurobiologiczna”,

,,Diagnoza i terapia wad wymowy”,

,,Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem”,

,,Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz. I.”,

,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli.”,

,,Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi”,

Konferencja: ,,Autyzm- nowe metody terapii humanistycznej cz. II”,

Warsztaty: ,,Metoda sekwencyjno- symultaniczna wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej”,

Konferencja: ,,Autyzm- nowe metody terapii humanistycznej cz. I”,

Terapia widzenia poprzez zabawy
,,Jak się bawić, żeby lepiej widzieć”,

,,Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”,

EEG Biofeedback II stopień,

EEG Biofeedback I stopień,

,,Muzykoterapia dogłębna komórkowa”,

,,Integracja Odruchów Narodzin i Poporodowych”, Koncepcja Neuro- sensomotorycznej integracji układu ruchowego pierwotnego u dzieci i dorosłych Neuro- Sensomotoryczna Integracja jako pomoc w rozwoju ruchowym i osobistym,

,,Organizacja pracy z uczniami upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym”,

,,Integracja odruchów słuchowo- wzrokowych metodą
dr Swietłany Masgutowej”,

,,Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”,

,,Neurofizjologiczne podstawy funkcjonowania mózgu a uczenie się”,

,,ADHD- jak rozpoznać, jak pomóc”,

Metoda NeuroKinezjologicznej Stymulacji Rozwoju Mowy:
,,Mój Język- Mój Świat”,

,,Terapia Taktylna Neurokinezjologiczna wg metody dr Swietłany Masgutowej”, Metody i Techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychoruchowym rozwoju

,,Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej”
Techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju motoryki
i mowy,

,,Gimnastyka Mózgu”,

,,Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności”,

,,Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży. Diagnoza. Zasady postępowania i oddziaływania profilaktyczne.”