Dyżurowanie w szkole

1202

Witam serdecznie,

do końca roku szkolnego zostało 6 sobót, podczas których można odbyć dyżur.

W semestrze zimowym brakuje aż 51 dyżurów, w semestrze letnim – 86.

Bardzo proszę o zapisywanie się :). Dzięki waszej pomocy zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom.

Dziękuję

Monika Sienkiewicz

 

“Przypominamy, że każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym (chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców / opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur). Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny.

UWAGA!!! Prosimy o wpisanie się do dziennika dyżurów. Brak ręcznego wpisu jest równoznaczny z nieobecnością na dyżurze i niezaliczeniem terminu. Dziennik dyżurów będzie wystawiony na stole na 1. piętrze, przy schodach.”