Zajęcia z dnia12 lutego

89

I. Temat: Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku – karty pracy.

II. Temat: Poznajemy liczebnik.
1. Liczebniki to wyrazy oznaczające liczbę albo kolejność liczb.
2. Ćwiczenia str. 102-105.
3. Kahoot (części mowy) – interaktywny quiz.

Praca domowa…
1. Uzupełnić niedokończone ćwiczenia z zajęć😊. Ci, którzy uporali się z nimi podczas lekcji nie mają żadnej pracy domowej😊

Z pozdrowieniami,
Dominika K.