Zajęcia z 6 marca 2021r.

79
  1. Dyktando.
  2. Ćwiczenia od strony 163 do 167.
  3. Sprawdzian zimowy – odpowiadania na pytania i uzupełnianie ćwiczeń z pomocą nauczyciela.
  4. Poznanie ważniejszych świątecznych dni w miesiącu styczniu – ćw.2
  5. Ćwiczenia w pisowni wyrazów ze zmiękczeniami – ćw. 3
  6. Uzupełnienie wiadomości o rzeczowniku (podział wyrazów na nazwy ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt)
  7. Uzupełnianie wyrazów z trudnością ortograficzną ó, u, rz, ż, h
  8. Gra edukacyjna – części mowy (rzeczownik, przymiotnik i czasownik).

Praca domowa…

Wypełnić “kartę pracy – części mowy” – rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki oraz uzupełnić ćwiczenia niedokończone podczas zajęć.

Z pozdrowieniami,

Dominika Krzysztofsdóttir