Stanowisko Szkoły w sprawie otwarcia drugiej placówki

347

Szanowni Państwo.

W obliczu narastających pytań i wątpliwości związanych z powstaniem drugiej szkoły polskiej prowadzonej przez ORPG, Zarząd i Dyrekcja postanowili przedstawić stanowisko naszej Szkoły.
 
1. Szkoła Polska w Reykjaviku od początku istnienia współpracuje z MEN i MSZ, korzysta ze środków Senatu przeznaczanych na współpracę z Polonią, szkolenia oraz projekty. Pozostajemy w kontakcie także z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na Islandii. Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli stowarzyszenia Wspólnota Polska i z samym stowarzyszeniem, którego jesteśmy stałym partnerem. Dzięki temu mamy możliwość organizowania szkoleń dla nauczycieli, rodziców i lekcji dla dzieci oraz pozyskania środków na składane projekty. Od lat prowadzimy też dialog z Ministerstwem Edukacji w Islandii i Wydziałem Edukacji Reykjaviku w celu wpisywania ocen naszych uczniów na świadectwach szkół islandzkich (jako dodatkowy język obcy) – z roku na rok coraz więcej szkół islandzkich nasze oceny honoruje. 
Poparcie naszej działalności przez władze w Polsce widać także po ilości wysokiej rangi gości odwiedzających Szkołę, czy uczestniczących w X-leciu Szkoły w październiku 2018r (Marszałek Senatu RP, Minister Edukacji obu krajów, Premier Islandii, Pierwsza Dama Islandii…). 
2. Zgodnie z informacjami podanymi na rządowych stronach oraz potwierdzonymi w rozmowie telefonicznej pani dyrektor Justyny Gotthardt z MEN (z dn. 5.12.2019), uczniowie powracający do Polski są przyjmowani do szkół w Polsce na podstawie świadectw uzyskanych podczas realizacji obowiązku szkolnego w szkołach zagranicznych (w naszym przypadku: szkół islandzkich). Nie ma egzaminów. Liczą się lata nauki, przedmioty zostają “zaliczone” na podstawie przestawionych świadectw. Zaświadczenia o nauce w szkołach sobotnich stanowią informację uzupełniającą. Szkoła w Polsce może przeprowadzić rozmowę mającą ocenić poziom wiedzy ucznia w celu uzgodnienia ilości godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego lub/i innych przedmiotów.
Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji z 2017r.:
 (…) Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu predyspozycji językowych – jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów. ( § 10. 1.  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/dzieci-migrujace/ksztalcenie-dzieci-pol/11692,Rozporzadzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-23-sierpnia-2017-r-w-sprawie-k.html )
3. Cieszymy się, iż powstaje druga placówka, umożliwiająca dzieciom polskim naukę języka ojczystego. Więcej opcji sprawi, że każdy znajdzie dla siebie miejsce i odpowiadające mu warunki. Niestety zajęcia odbywają się w tych samych godzinach, co nasze, więc osoby nie mogące uczęszczać na lekcje z powodu np. zajęć sportowych w soboty – nadal nie dostaną szansy na naukę języka polskiego, a osoby, którym zależy również na lekcjach religii – będą zmuszone zmienić szkołę.
Osobom niezadowolonym z faktu, iż w Szkole Polskiej w Reykjaviku nie ma religii przypominamy, że nie mamy możliwości prawnej nauczania religii konkretnego wyznania (przepisy obowiązujące w szkołach islandzkich, w jednej z nich gościmy), dodatkowo z powodu ciągle rosnącej liczby uczniów, co roku mierzymy się z problemami lokalowymi nawet w celu organizacji lekcji j.polskiego – a co dopiero mówić o zajęciach dodatkowych (na religię uczęszczają uczniowie chętni). W tym roku z powodu liczby uczniów w naszej szkole pozostałe grupy językowe Móðurmál musiały przenieść się do innej szkoły, byśmy mieli wystarczającą ilość sal na zajęcia. Polityka Móðurmál także wyraźnie mówi, że nie wolno nam w salach udostępnionych do nauki języka ojczystego nauczać religii konkretnego wyznania. 
Koncerty kolęd czy jasełka są dozwolone w regulaminie (punkt h).
4. Po więcej informacji na temat powstającej szkoły prosimy kierować się do Ambasady. 
5. Osobom rozważającym zmianę szkoły uprzejmie przypominamy o dopełnieniu obowiązków:
– złożeniu rezygnacji przez formularz na stronie szkoły. Jeśli ktoś zamierza przenieść dziecko już od następnego semestru, prosimy o taką informację do 20 grudnia (zgodnie z zasadami w naszej szkole po tym terminie zostanie naliczony rachunek za styczeń)
– zwróceniu wypożyczonych podręczników  (nie trzeba od razu oddawać innych wypożyczonych książek, wypis ze szkoły nie oznacza skreślenia z listy czytelników, nadal można korzystać z księgozbioru Biblioteki Szkoły Polskiej)
6. W razie dalszych pytań i wątpliwości informujemy, iż dnia 14 grudnia będzie możliwość spotkania z Zarządem SPSPR i Dyrekcją w godzinach 11:15 – 11:45 w Fellaskóli (w naszej bibliotece/pokoju nauczycielskim).
 
Z wyrazami szacunku
Zarząd SPSPR oraz Dyrekcja