Przebieg zajęć z dn.24.04

139

MAJOWE ŚWIĘTA https://view.genial.ly/6082dddff8c6a70dbf779ed9

 1. Polska moja ojczyzna: mapa Polski, symbole narodowe, stolica, najdłuższa rzeka, polskie morze, polskie góry – powtórzenie najważniejszych wiadomości o Polsce;
 2. 1 maj – Święto Pracy – krótka rozmowa na temat roli pracy w naszym życiu;
 3. 2 maj – Dzień Flagi – wysłuchanie opowiadanie M. Strękowskiej – Zaremby “Dzień flagi” – ćwiczenie w czytaniu krótkiego tekstu podsumowującego opowiadanie;
 4. 3 maj – Święto Konstytucji 3 Maja – szukanie odpowiedzi na pytanie: Co to jest konstytucja?;

JUŻ CZYTAM! https://view.genial.ly/608321ccd127fd0d375f77e4

 1. Co mówią dinozaury? – sprawdzenie umiejętności czytania ostatnio poznanych sylab;
 2. Odczytaj powstałe wyrazy – łączenie sylab, ćwiczenia w czytaniu;
 3. Kto ma auto? – rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania do tekstu;
 4. Przeczytaj zdania – ćwiczenie w czytaniu połączeń poznanych sylab;

Praca domowa

 • wykonaj flagę naszego kraju – technika dowolna;
 • zrób wykreślanki sylabowe (prezentacja JUŻ CZYTAM!);
 • przeczytaj zdania (prezentacja JUŻ CZYTAM!), stwórz ilustrację do wybranego przez siebie zdania;

Pozdrawiam,

Arletta K.