Przebieg zajęć z dn. 16.01

93
  1. Już czytam – sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Wyrazy z podziałem na sylaby – wklejki do zeszytu;
  3. Deszcz wizytówek – wyszukiwanie swojego imienia pośród imion dzieci z klasy;
  4. Czyje to imię? – czytanie globalne imion;
  5. Bingo wyrazowe – czytania globalne wyrazów złożonych z poznanych sylab;
  6. Babcia i dziadek – pogadanka z uczniami na temat Dnia Babci i Dziadka:
  7. Niespodzianka dla babci i dziadka – wykonanie laurek;
  8. Układanki lewopółkulowe.

Praca domowa

  • obejrzyj filmik https://youtu.be/mTLTdNDm8yc
  • wykonaj razem z rodzicami drzewo genealogiczne najbliższej rodziny. Technika wykonania prac dowolna. Bardzo proszę o wpisanie imion drukowanymi literami.

Na zajęciach 23.01 będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.