Przebieg zajęć z dn. 16.01

47
 1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
 2. Poznanie nowych spółgłosek b, ł s. 48;
 3. Czytanie sylabowe i globalne s. 49;
 4. Ćwiczenia w pisaniu nowych spółgłosek – ćw. 1, 2, 3, 4 s. 46/47;
 5. Praca z tekstem – ćwiczenia w czytaniu i analiza tekstu pt. “Teatr dla Mikolaja”;
 6. Babcia i dziadek – pogadanka z uczniami na temat Dnia Babci i Dziadka oraz poznanie historii swiąt;
 7. Znajdź 20 różnic – ćwiczenie spostrzegawczości;
 8. Rok ma 12 miesięcy – wykreślanka, utrwalenie nazw miesięcy.

Praca domowa

 • ćw. 1, 3 i 4 s. 49;
 • naucz się czytać tekstów ze s. 50/51;
 • ćw. 2 s. 49 dla chętnych.

Pozdrawiam,

Arletta K.