Przebieg zajęć z dn. 12.09

160

WITAJCIE W SZKOLE!

  1. Zabawy integracyjne – gry i zabawy, których celem jest poznanie swoich imion, dowiedzenie się o sobie czegoś więcej, zniwelowanie stresu oraz wejście w nową grupę w dobrych humorach;
  2. Wprowadzenie samogłosek prymarnychA U Ó I:
  • powtarzanie – nauczyciel odczytuje głoski wspomagając się wizualizacją ruchowa oraz obrazem samogłoski, uczeń powtarza,
  • rozumienie – nauczyciel wymawia głoskę a uczeń ją wskazuje, zabawy z samogłoskami,
  • nazywanie – dziecko samodzielnie czyta poznany materiał, obrazki sytuacyjne, wklejki do zeszytu, kolorowanki;

3. Projekt edukacyjny “Emocja”:

  • Bajka “The Dot” – wspólne oglądanie bajki o dziewczynce Vashti, link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ
  • Czego mogę nauczyć innych? – rozmowa z dziećmi o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i każdy ma jakiś talent,
  • Praca plastyczna z wykorzystaniem TIK “żywa kropka” – przy użyciu aplikacji Quiver, odczytujemy kod QR z kolorowanki. Nasze kropki wówczas ożyją;

4. Układanki lewopółkulowe – logiczne zagadki dla bystrzaków.

Praca domowa

  • utrwalę umiejętność czytania poznanych samogłosek,
  • pokoloruje wklejone do zeszytu obrazki.

Pozdrawiam,

Arletta K.