Przebieg zajęć z dn. 09.01

116
 1. Drzewo genealogiczne -rozmowa na temat relacji rodzinnych przedstawionych na  drzewach genealogicznych wykonanych przez dzieci;
 2. Sprawdzenie umiejętności czytania tekstów z poprzednich lekcji oraz praca w zeszycie ćwiczeń – ćw. 5 s. 40;
 3. Wprowadzenie nowych spółgłosek w, f – analiza i synteza wyrazów podstawowych – s. 45;
 4. Ćwiczenia w pisaniu nowych spółgłosek – ćw. 1, 2, 3, 4 s. 42/43;
 5. Rozmowa kierowana na temat roku kalendarzowego, jego podziału na pory roku i miesiące, wklejka do zeszytu;
 6. Nowy Rok – moje postanowienia noworoczne, karta pracy;

Byliśmy również w bibliotece, kolejna wizyta w bibliotece za dwa tygodnie.

Praca domowa

 • nauczę się czytać tekstów ze s. 46/47;
 • ćw. 2 s. 45 – przepiszę co najmniej 10 wyrazów;
 • ćw. 3 i 4 s. 45;
 • dokończę uzupełnianie kart pracy od nauczyciela;
 • dla chętnych – ćw. 3, 4, 5 s. 41.

Pozdrawiam,

Arletta K.