język polski 10 grudnia

105

I. Temat: Doskonalimy umiejętności językowe.

1. Ćw. str. 46-47

II. Temat: Omówienie ostatniego sprawdzianu wiadomości z imiesłowów.

1. Karty pracy.

III. Temat: Egzamin certyfikatowy – rozumienie ze słuchu – ciąg dalszy.

  1. Karty pracy.

IV. Temat: Na paryskim bruku – Adam Mickiewicz.

1. Karta pracy
2. https://www.facebook.com/watch/?v=540928217618726

Praca domowa

  1. Odsłuchać nagranie i dokończyć “egzamin ze słuchu”. Link do nagrania zostanie wysłany w mailu do rodziców.

Z pozdrowieniami

Dominika K.