j. polski 28 stycznia

64

– recytacja inwokacji Adama Mickiewicza.

I. Temat: Analiza egzaminu z rozumienia tekstów pisanych.

1. Karty pracy.

II. Temat: Moje hobby, moje pasje.

1. Umiejętność tworzenia prezentacji przez uczniów na wybrany przez siebie temat – prezentacja Fabiana😊

III. Temat: Przecinek i jego funkcja w zdaniu.

1. Poprawne stosowanie przecinków w zdaniu – ćw. 223-224
2. https://www.youtube.com/watch?v=-12oLD0TgY8

3. Kahoot – gdzie stawiamy przecinki?

Praca domowa…
– Inwokacja Pana Tadeusza – zaliczyły dopiero dwie osoby, które pięknie wyrecytowały jej treść.