j. polski 26 listopada

137

I. Temat: Sprawdzenie wiedzy o imiesłowach.

1. Imiesłowy przymiotnikowe (czynne i bierne) i przysłówkowe (współczesne i uprzednie).

II. Temat: Polscy lotnicy.

1. „Braterstwo skrzydeł” – historia polskich lotników walczących za Anglię (dla Polski).
2. Ćw. 39-42

3. Śledzenie poczynań polskich piłkarzy na mundialu w meczu z Arabią Saudyjską:)))

III. Temat: Egzamin certyfikatowy – rozumienie ze słuchu.

1. Karty pracy.

Praca domowa…

  1. Praca nad swoją prezentacją oraz ułożeniem kahoota na wybrany przez siebie temat.