j. polski 22 kwietnia

50

I. Temat: Moje pasje i hobby – prezentacje Filipa i Matyldy.

II. Temat: Próbny egzamin z języka polskiego.

  • poprawność gramatyczna
  • rozumienie tekstów pisanych
  • wypowiedź pisemna

Pozdrawiam

Dominika K.