j. polski 18 marca

33

I. Temat: Jak powstają wyrazy?

1. Jeden wyraz może dać początek wielu wyrazom. Może być wyrazem podstawowym (jeśli id niego powstał nowy wyraz) i wyrazem pochodnym (jeśli powstał od innego wyrazu).
2. Ćw. str. 153-156

II. Temat: Różne formy wypowiedzi pisemnej.

1. Przypomnienie wypowiedzi pisemnych takich jak ogłoszenie, opinia, wypracowanie, życzenia, opowiadanie, e-mail, opis, list motywacyjny, sprawozdanie, ogłoszenie, rozprawka czyli tekst argumentacyjny – karta pracy.

2. Egzamin pisemny z form wypowiedzi pisemnych – ćwiczenia (poziom B1).

Praca domowa dla chętnych.
1. Wybierz jeden z trzech zestawów (poziom B2) z wypowiedziami pisemnymi i wykonaj obydwa zadania z tego samego zestawu. Powodzenia.

Z pozdrowieniami

Dominika K.