j. polski 15 października

154

I. Temat: Lekcja muzealna – opis – jako jedna z form wypowiedzi pisemnych.

1. Jak powinien wyglądać opis?
2. Jakie są elementy opisu?
3. Od czego zacząć opis?
4. Jak napisać opis?

Uczniowie podzieleni zostali na trzyosobowe grupy i po przypomnieniu sobie informacji przystąpili do opisu jednego wybranego (przez grupę) miejsca, budynku będącego na terenie Arbæjasafn – skansenu, którego wcześniej zwiedzali. Każda grupa zaprezentowała swoją pracę.

5. Kahoot – jak dużo udało się nam zapamiętać wiadomości o skansenie.

II. Temat: Janusz Korczak – prekursor praw dziecka i patronat naszej szkoły.

1. Kim był Janusz Korczak i dlaczego zasługuje on na miano obrońcy dzieci?
2. Co warto wiedzieć o „starym doktorze”?
3. Zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o Januszu Korczaku i odpowiadanie na pytania do tekstu.

Do najbardziej znanych poglądów Janusza Korczaka zalicza się:
• potrzebę indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka,
• zauważenie i podkreślanie wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym,
• akcentowanie i przestrzeganie praw dziecka.

Praca domowa…

  • z zeszłego tygodnia:

Napisz przemówienie, w którym przekonasz koleżanki i kolegów, że chodzenie do Polskiej Szkoły ma sens.

*osoby startujące na stanowisko przewodniczącego klasy, na którego głosowanie odbędzie się 29 października, piszą przemówienie, w którym przekonają swoje koleżanki i kolegów do swojej kandydatury.

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych ferii zimowych;)

Do zobaczenia 29 października.

Dominika K.