j. polski 14 stycznia 2023

111

I. Temat: Tęsknota za ojczyzną w Inwokacji Adama Mickiewicza…

1. Zapoznanie się z treścią Inwokacji – pierwszej części epopei narodowej Pana Tadeusza.
2. Powody, dla których Adam Mickiewicz pisze swoje dzieło oraz w jaki sposób opisuje swoją ojczyznę (jakie elementy przyrody przedstawia).
3. Ćw. str. 81-88
4. Sposób recytacji Inwokacji

https://www.youtube.com/watch?v=6J9om4jfov8

II. Temat: Egzamin certyfikatowy – rozumienie tekstów pisanych na poziomie B2

1. Karty pracy…

Praca domowa

Nauczyć się Inwokacji na pamięć na 28 stycznia…(str. 84)