j. polski 11 lutego

64

I. Temat: Moje hobby, moje pasje.

1. Umiejętność tworzenia prezentacji przez uczniów na wybrany przez siebie temat – prezentacja Marcina.

II. Temat: Związki frazeologiczne cz. II

1. Praca z książką str. 193
2. Karta pracy

III. Temat: Życie i problemy nastolatków.

1. Opracowanie fragmentu powieści Jezioro osobliwości „Nie jestem potrzebna” – str. 194-195

Praca domowa

• Napisz swoją opinię na temat problemu poruszonego w tekście „Nie jestem potrzebna”.

 

Pozdrawiam

Dominika