Historia – 29.01.2022

95

T: Nowe potęgi europejskie – Austria.

Uczniowie przygotowywali w grupach pytania do turnieju wiedzy na temat nowych potęg europejskich – Rosji i Austrii.

Grupy korzystały z wiedzy zdobytej na poprzednich zajęciach oraz informacji znalezionych w sieci dot. :

  • Absolutyzmu oświeconego
  • Habsburgów
  • Marii Teresy i jej reform
  • Józefa II Habsburga i jego polityki

Zadanie:

Napisać notatkę z lekcji na podstawie prezentacji: https://view.genial.ly/604f636c3422b50dac16a291/presentation-6-nowe-potegi-europejskie-austria