Geografia zajęcia 26.03.2020

78

Temat lekcji – Tatry

Tatry stanowią najwyższą partię najrozleglejszego i najwyższego łańcucha górskiego w Polsce – Karpat. Większa część Tatr wraz z najwyższym szczytem (Gerlach, 2655 m n.p.m.) znajduje się na terenie sąsiadującej z nami Słowacji. Natomiast jeden z wierzchołków góry Rysy jest najwyższym punktem Polski i ma wysokość 2499 m n.p.m. W Tatrach można wyodrębnić dwie odmienne części. Część wschodnia to Tatry Wysokie zbudowane z twardych granitoidów, w których lodowiec wyrzeźbił charakterystyczne formy skalne, niezwykle atrakcyjne dla turystów. W zagłębieniach utworzonych przez lodowce powstały – po ich ustąpieniu – liczne jeziora, nazwane przez górali stawami. W Tatrach Zachodnich okrytych warstwą mniej odpornych skał, znajdujemy łagodniejsze, kopulaste formy terenu, szerokie, lecz stosunkowo płytkie doliny oraz jaskinie.