Geografia 9.10.2021

116

Temat : Pobrzeża Południowobałtyckie.

Notatka z lekcji 

W skład pasa Pobrzeży Południowobałtyckich wchodzą następujące krainy geograficzne :Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie oraz Żuławy Wiślane. Mają tu ujścia dwie największe Polskie rzeki Odra i Wisła. Na uwagę zasługuje trzecie największe polskie jezioro Łebsko. W pasie pobrzeży występują dwa parki narodowe Słowiński oraz Woliński. Do głównych miast należą Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem który tworzy aglomeracje miejską zwaną Trójmiastem, a także Szczecin, Elbląg, Koszalin i Słupsk. Ludzie mieszkający tu zajmują się głównie handlem morskim i rybołóstwem a także przemysłem stoczniowym i turystyką. W pobliżu Jastrzębiej Góry znajduje się najdalej na północ wysunięty punkt Polski, największa polska delta – delta Wisły oraz największa polska wyspa – Wolin i światowa stolica przeróbki bursztynu jaką jest Gdańsk.

Praca na lekcji: ćwiczenie 1 i 2 strona 24.

Zadanie domowe :

Ćwiczenie strona 23 mapkę wraz z zanaczonymi punktami przyrysuj do zeszytu 

 Zadanie 2 strona 25.