Geografia 6.11.2021 plus sprawdzian

163

Temat : Pojezierza Polskie. Powtórzenie wiadomości.
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z poprzednich lekcji. Pomogą nam w tym filmy
edukacyjne na temat Wigierskiego Parku Narodowego oraz Ponadto omówimy zagadnienia
do sprawdzianu wiadomości który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Praca na lekcji :

Dokończ oglądanie filmu od 5 min.

Zadanie domowe przygotuj się do sprawdzianu.

Spr 8