Geografia 30.10.2021

107

Temat : Pojezierza Polskie.
Notatka z lekcji :
W skład pasa Pojezierzy Polskich wchodzą następujące krainy geograficzne :Pojezierze
Pomorskie, Pojezierze Mazurskie oraz Pojezierze Wielkopolskie. Przez obszar pojezierzy
przepływają największe polskie rzeki Wisła i Odra jednak na przeważającym obszarze
głównymi rzekami tego obszaru jest Warta i Noteć które płyną ze wschodu na zachód.W
pasie pojezierzy występują największe polskie jeziora: Śniardwy oraz Mamry, a także Wigry
czy Gopło.W pasie pojezierzy występuje 5 parków narodowych: Drawieński PN, Wielkopolski
PN, Wigierski PN, Bory Tucholskie oraz Ujście Warty. Do głównych miast należą Poznań,
Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn oraz Gorzów Wielkopolski. Ludzie mieszkający tu zajmują się
głównie leśnictwem, rybołówstwem, rolnictwem oraz turystyką. Wydobywa się w tym
obszarze sól kamienną. W pasie pojezierzy znajduje się najdalej wysunięty punkt na zachód
Polski – zakole Odry koło Cedyni. Ponadto w pasie pojezierzy znajduje się najgłębsze polskie
jezioro – Hańcza 108,5 m głębokości, najwyższe wzniesienie morenowe – Wieżyca 329
m.n.p.m., największy obszar leśny- Bory Tucholskie oraz polski biegun zimna czyli
najchłodniejszy obszar w Polsce- okolice Suwałk.
Praca na lekcji: ćwiczenie 2,3 i 4 strony 32-34. Zadanie 2 strona 35.
Zadanie domowe :
Ćwiczenie 1 strona 32 mapkę wraz z zaznaczonymi punktami przerysuj do zeszytu.
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTE 13 LISTOPADA.